top of page

Werkwijze

Tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek bespreken we wat de hulpvraag is en wat je van mij verwacht. Als dit aan de verwachtingen voldoet dan plannen we een intakegesprek. Ik vraag je om een week een voedingsdagboek bij te houden, zodat ik kan zien waar de knelpunten zitten!

Tijdens het intakegesprek wil ik inzicht krijgen in je eetgewoontes en bewegingspatroon. Ik zal je vragen stellen over je werk, gezinssamenstelling, bewegingspatroon, eventuele ziekte en medicijngebruik en bijzonderheden zoals motivatie en je verwachtingen van het begeleidingstraject. Je wordt gewogen en je middelomtrek, heupomvang en lengte worden gemeten. Met deze resultaten bereken ik je BMI en je energiebehoefte. We bespreken de doelen die je wilt behalen en bekijken je voedingsdagboek. Je ontvangt het werkboek “ik mag alles eten” en ik leg je uit hoe deze methode werkt, ook ontvang je een informatiemap.

Consulten

Tijdens ieder consult wordt je gewogen en bij het 5de en 9de consult worden je middelomtrek en heupomvang gemeten. We bespreken de opdrachten die je hebt gemaakt in het werkboek en de vragen die je hebt. Jij geeft zelf aan wat je besproken wilt hebben tijdens de consulten. In het werkboek komen alle knelpunten aan bod. Je leert zelf een gezond dagmenu te maken en hoe je omgaat met verleidingen en vervelende opmerkingen. “ik mag alles eten” is een hele prettige positieve methode, we gaan niet uit van wat je allemaal niet mag eten maar juist van wat wel mag en hoe je dit kunt inpassen in jouw leefstijl.

Zwangerschapsadvies

Ben je zwanger of zou je graag zwanger willen worden en twijfel je of je huidige voedingspatroon voldoende voedingsmiddelen en vitamines bevat dan kunnen we in een eenmalig consult je leefstijl (voedings- en bewegingspatroon) bekijken en kan ik je waar nodig adviezen geven. Ik vraag je vooraf een aantal dagen een voedingsdagboek bij te houden. Naar aanleiding van dit dagboek geef ik je een persoonlijk advies.

Eenmalig voedingsadvies

Twijfel je aan je voedingspatroon en zou je hierover advies willen dan is het mogelijk om via een eenmalig consult je huidige eetgedrag te analyseren. Ik vraag je vooraf een aantal dagen een voedingsdagboek bij te houden. Naar aanleiding van dit dagboek geef ik je een advies op maat.

bottom of page